Kumpulan Berita

Abu Bakar Asy-Syibli.


Serba-serbi
20 Juni 2020
Kisah Taubat Seorang Pemuda dan Berkah Doa Pengemis

Abu Bakar Asy-Syibli penasaran dengan pemuda itu sehingga ia berusaha menghampirinya.