Kumpulan Berita

Ide pokok.


Sekolah
5 Oktober 2022
Sekolah
5 Oktober 2022
Sekolah
2 Oktober 2022
5 Tips Bagaimana Cara Menemukan Ide Pokok dalam Sebuah Pokok Bahasan

Pada intinya, ide pokok merupakan gagasan atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf.