Kumpulan Berita

Mukjizat Nabi Luth.


Serba-serbi
17 November 2021
Kisah Nabi Luth dan Mukjizatnya Menghadapi Kaum Sodom

Inilah kisah Nabi Luth Alaihissallam dan mukjizatnya menghadapi kaum Sodom yang tidak bermoral.