Kumpulan Berita

bayi dalam kandungan wajib Zakat Fitrah.


Tausyiah
24 April 2021
Apakah Bayi dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Apakah bayi dalam kandungan wajib Zakat Fitrah? Bagaimana pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Imam Ahmad terhadap hal ini?