Kumpulan Berita

RUU Cipta Kerja.


Opini
18 Oktober 2021
Posisi Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mengacaukan Hukum Acara

Lahirnya UU Cipta Kerja yang ramai diperdepatkan dan munculnya penolakan dari berbagai kalangan dan para ahli pada saat disahkan.