Kumpulan Berita

Zakat Harta.


Serba-serbi
22 Mei 2020
Ketahui, Ini Batas Akhir Pembayaran Zakat Fitrah

Bentuk zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok. Namun, di zaman seperti sekarang banyak muslim memilih berzakat dalam bentuk uang.

Serba-serbi
19 Mei 2020
Bayi Baru Lahir pun Wajib Bayar Zakat Fitrah

Bilamana seorang muslim memiliki harta yang telah mencapai haul dan nisab maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

Serba-serbi
19 Mei 2020
Zakat Boleh Dilebihkan & Tanpa Ijab Kabul Secara Fisik

Secara umum, ada dua jenis zakat yang dapat ditunaikan umat Islam, yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta).

Serba-serbi
18 Mei 2020
Apakah Mobil dan Rumah Wajib Dizakati?

Kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 103.

Tips muslim
18 Mei 2020
Hukum Membayar Zakat Secara Online

Lantas bagaimana hukumnya membayar zakat secara online? Padahal, zakat fitrah wajib menggunakan makanan pokok

Tren
13 Mei 2020
Cara Menghitung Zakat Ternak, Perniagaan dan Pertambangan

Zakat ternak, perniagaan dan pertambangan masih kurang familiar di masyarakat

Tips muslim
8 Mei 2020
Ingin Bayar Zakat Fitrah, Begini Cara Menghitungnya

Zakat artinya sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Serba-serbi
7 Mei 2020
Siapa Saja yang Wajib Membayar Zakat Fitrah?

Besaran zakat fitrah untuk masyarakat Indonesia adalah beras dengan besaran 2,5 sampai 3,5 kilogram.