Kumpulan Berita

Hutang Piutang.


Tips muslim
17 Mei 2020
Orang yang Punya Hutang Bolehkah Membayar Zakat Fitrah?

Para ulama menyarankan supaya membayarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3,0 kilogram.