Kumpulan Berita

Niat Zakat Fitrah.


Tausyiah
9 Mei 2021
Apakah Niat Zakat Fitrah Dilafalkan atau Cukup dalam Hati Saja?

Niat Zakat Fitrah apakah perlu dilafalkan atau cukup dalam hati saja sudah sah?

Tausyiah
4 Mei 2021
Niat Zakat Fitrah Perlukah Dilafalkan?

Niat Zakat Fitrah, niat ikhlas dalam ibadah adalah bagian dari rukun diterimanya ibadah.

Tausyiah
25 April 2021
Telat Bayar Zakat Fitrah Bagaimana Islam Memandangnya?

Telat bayar Zakat Fitrah bagaimana Islam memandangnya? Sementara Zakat Fitrah adalah penyempurna ibadah puasa Ramadhan.

Tips muslim
21 Mei 2020
Zakat dari Harta Haram, Bagaimana Hukumnya? Umat Islam diwajibkan membayar zakat untuk harta yang dimiliki, apabila sudah memenuhi nishab atau ukuran tertentu.
Tips muslim
19 Mei 2020
Alquran Mencatat Zakat Ada Sejak Zaman Nabi Ibrahim, Luth, Ismail dan Isa

Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari menjelaskan perintah zakat terdapat dalam Surah Maryam ayat 54-55:

Tren
18 Mei 2020
Cara Menghitung Zakat Penghasilan dan Salah Kaprah Zakat di Bulan Ramadhan

Pertama perlu saya sampaikan bahwa ada salah kaprah zakat dari sebagian kita bahwa zakat itu dikeluarkan hanya pada bulan Ramadhan.

Tips muslim
18 Mei 2020
Tips muslim
17 Mei 2020
Orang yang Punya Hutang Bolehkah Membayar Zakat Fitrah?

Para ulama menyarankan supaya membayarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3,0 kilogram.

Tips muslim
17 Mei 2020
Bagaimana Hukum Membayar Zakat Bagi Perempuan Haid?

Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi semua umat muslim laki-laki dan perempuan.