Kumpulan Berita

Raja Yogyakarta.


Nasional
6 Juli 2021
Melihat Tempat Raja Yogyakarta Mengintip Para Selir Mandi

Selir, dalam bahasa Jawa halus disebut garwa ampeyan, seorang wanita yang telah diikat oleh tali kekeluargaan.

Nusantara
21 Januari 2021
Ini Alasan Sri Sultan HB X Berhentikan Dua Adik Tirinya

Teka-teki pemberhentian GBPH Prabukusumo serta GBPH Yudhaningrat dari jabatan struktural di Keraton Yogyakarta