Kumpulan Berita

Suku Chin.


Info Wisata
12 November 2022
Tradisi Tato Wajah demi Hilangkan Kecantikan, Cara Unik Wanita Suku Chin Selamat Diri

Jika mereka terlihat cantik maka akan diambil oleh raja untuk dipersunting.