Kumpulan Berita

UMP 2022.


Hot Issue
25 November 2020
Penetapan UMP 2022 Gunakan Pedoman UU Cipta Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan sedang menggodok empat aturan turunan dari UU Cipta Kerja