Kumpulan Berita

Zakat Profesi.


Tausyiah
26 April 2021
Zakat Ternyata Mampu Tanggulangi Kemiskinan Secara Bermartabat

Kampanye zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal pada Bulan Ramadhan ini secara massif gencar dilakukan.

Tips muslim
21 Mei 2020
Zakat dari Harta Haram, Bagaimana Hukumnya? Umat Islam diwajibkan membayar zakat untuk harta yang dimiliki, apabila sudah memenuhi nishab atau ukuran tertentu.
Tips muslim
19 Mei 2020
Alquran Mencatat Zakat Ada Sejak Zaman Nabi Ibrahim, Luth, Ismail dan Isa

Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Ath-Thabari menjelaskan perintah zakat terdapat dalam Surah Maryam ayat 54-55:

Tips muslim
17 Mei 2020
Bagaimana Hukum Membayar Zakat Bagi Perempuan Haid?

Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi semua umat muslim laki-laki dan perempuan.

Tren
13 Mei 2020
Cara Menghitung Zakat Ternak, Perniagaan dan Pertambangan

Zakat ternak, perniagaan dan pertambangan masih kurang familiar di masyarakat

Serba-serbi
7 Mei 2020
Siapa Saja yang Wajib Membayar Zakat Fitrah?

Besaran zakat fitrah untuk masyarakat Indonesia adalah beras dengan besaran 2,5 sampai 3,5 kilogram.

Tips muslim
3 Mei 2020